Verenigingen

Het winkelcentrum van Veendam heeft twee belangenverenigingen. Een ondernemersvereniging en een vastgoedvereniging. 

Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC)

Deze vereniging heeft als doel om de belangen van de ondernemers te vertegenwoordigen.
De vereniging is opgericht in 2001.
Er is een gezamenlijke agenda met doelen en actiepunten. 
Deze worden gecoördineerd door een 5-koppig bestuur;

Joseph Kremer – Voorzitter
Ben Rispens – Secretaris
Jeroen Hoekzema – Penningmeester
Andre Dekker – Algemeen
Marc Dethmers – Algemeen

Vereniging Vastgoedeigenaren Veendam Centrum (VVVC)

Deze vereniging heeft als doel om de belangen van de vastgoed te vertegenwoordigen.
De vereniging is opgericht in 2019.
Er is een gezamenlijke agenda met doelen en actiepunten. 
Deze worden gecoördineerd door een 5-koppig bestuur;

Wim Kremer – Voorzitter
Henri Spijkerman – Secretaris
Eddy Ackermann – Penningmeester
Joop Kruizenga – Algemeen
John Windt – Algemeen

Bedrijven Investeringszone (BIZ) 2020-2024

Begin 2019 is er gestart met de voorbereidingen van een BIZ.
Een fonds van, voor en door ondernemers. 

Hierbij zijn er doelen en actiepunten geformuleerd.
In grote lijnen zijn de plannen klaar.
In februari 2020 kunnen alle ondernemers stemmen voor deze plannen.
Waarna we 5 jaar lang proactief bezig gaan met de doelen.
S
amen met professioneel centrummanagement zullen we deze doelen verder uitwerken tot concrete acties.